Ez a weboldal sütiket használ. Webhelyünk használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek és visszavonási lehetőség a Adat védelem.
 • számla
 • Szállítási ország US
Basket 0 0,00 €

Termékek száma: 21886

email: info@bremsscheibe.de

telefon: +49-(0) 71 91-32 75 0

H-P: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Körülmények


Szolgáltatási feltételek


Speedstores Internet Trade GmbH
Ügyvezető igazgató Luca Cautillo, Emmanuel Pennimpede


Planckstraße 22

71691 Freiberg am Neckar

Tel. 07191-32750

Fax 07191-32759

e-mail: info@bremsscheibe.de

www.bremsscheibe.de

(a továbbiakban: szolgáltató) • 1. Hatály
  1.1 A fenti URL -en található online bolt szolgáltatójának szolgáltatásait kizárólag az alábbi általános szerződési feltételek alapján nyújtjuk a megrendelés időpontjában érvényes változatban.
  1.2 Általános szerződési feltételeink kizárólag érvényesek. Az ügyfél feltételei, amelyek eltérnek az általános szerződési feltételeinktől, csak akkor érvényesek, ha kifejezetten egyetértünk velük.

  2. A szerződés megkötése
  2.1 Internetes ajánlataink nem kötelező érvényű meghívást jelentenek az ügyfélnek, hogy árut vagy szolgáltatást rendeljen. A megrendelés weboldalunkon történő elküldésével (kattintson a „fizetési kötelezettséggel rendelkező megrendelés" gombra) az ügyfél kötelező ajánlatot nyújt be a szerződés megkötésére.
  2.2 A megrendelés beérkezésének visszaigazolása közvetlenül a megrendelés elküldése után következik, és elvileg még nem jelenti a szerződés elfogadását. Az elfogadást három (3) napon belül nyilatkozhatjuk írásos megrendelés visszaigazolással vagy megrendelés visszaigazolással szöveges formában (fax vagy e-mail). Mail), amely alapján a megrendelés visszaigazolásának veled való megérkezése döntő fontosságú, vagy a megrendelt áru kézbesítésével, amely döntő fontosságú az áru átvételéről, vagy fizetés felkérésével a megrendelés után (pl. PayPal- Payment). Ha a fent említett alternatívák közül több létezik, akkor a szerződés akkor jön létre, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik először jelentkezik. Ha a fent említett időszakon belül nem jelentjük be az elfogadást, ez elutasításnak minősül, aminek következtében a szándéknyilatkozata már nem kötelezi Önt.
  2.3 Amikor ajánlatot nyújt be a szolgáltató online megrendelési űrlapján, a szerződés szövegét a szolgáltató menti, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (például e-mailben, faxon vagy levélben) elküldi az ügyfélnek, a jelen feltételekkel együtt. Ezenkívül a szerződés szövegét archiválják a szolgáltató webhelyén, és az ügyfél ingyenesen hozzáférhet jelszóval védett ügyfélfiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával, feltéve, hogy az ügyfél létrehozott egy ügyfélfiókot a szolgáltató rendelés leadása előtt az online boltban.
  2.4 Mielőtt kötési rendelést adna le a szolgáltató online megrendelési űrlapján, az ügyfél a szokásos billentyűzet és egér funkciók segítségével folyamatosan javíthatja bejegyzéseit. Ezenkívül az összes bejegyzés ismét megjelenik egy megerősítő ablakban a rendelés kötelező beküldése előtt, és ott is javítható a szokásos billentyűzet és egér funkciókkal.
  2.5 A szerződés megkötéséhez csak a német nyelv áll rendelkezésre.

  3. Elállási jog
  A fogyasztóknak általában elállási joguk van. Az elállási joggal kapcsolatos további információk a lemondási szabályzatunkban találhatók.
  Az elállási jog nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésekor nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamához sem, és akiknek egyetlen tartózkodási helye és szállítási címe a szerződés megkötésekor az Európai Unión kívül található.

  4. Fizetés, alapértelmezett
  4.1 A weboldalunkon a megrendelés időpontjában feltüntetett árak érvényesek. Minden ár tartalmazza a törvényes ÁFÁ -t és az egyes esetekben feltüntetett szállítási költségeket.
  4.2 Az Európai Unió (EU) országaiba történő szállítások esetén nem kell további áfát fizetni. Az EU -n kívüli országokba történő szállítások esetén import forgalmi adó, importvámok és egyéb behozatali vámok alkalmazhatók. Ezt mindig a vevőnek kell viselnie. Ha az "utánvéttel" fizetési módot választja, a fuvarozó fizetési kártya díjat és átutalási díjat számít fel.
  4.3 Ha az ügyfél késedelmes fizetésben részesül, jogosult vagyunk az Európai Központi Bank alapkamatánál öt százalékponttal magasabb késedelmi kamatot követelni. Abban az esetben, ha további késedelemből eredő károkat érvényesítünk, az ügyfélnek lehetősége van bizonyítani, hogy a késedelem okozta állított kár egyáltalán nem következett be, vagy alacsonyabb volt.

  5. Cím megtartása
  5.1 A fogyasztók vonatkozásában a szolgáltató fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát mindaddig, amíg a tartozás teljes vételárát meg nem fizetik.
  5.2 A vállalkozók vonatkozásában a szolgáltató fenntartja a leszállított áruk tulajdonjogát mindaddig, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból származó összes követelés teljes mértékben ki nem rendeződik.
  5.3 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el, jogosult a fenntartott árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesíteni. Az ügyfél az ebből eredő minden követelést harmadik féllel szemben a vonatkozó számlaérték (beleértve a forgalmi adót) összegét előre átruházza a szolgáltatóra. Ez a megbízás attól függetlenül érvényes, hogy a lefoglalt árukat feldolgozás nélkül vagy azt követően értékesítették -e tovább. Az ügyfél a megbízás után is jogosult a követelések behajtására. A szolgáltató felhatalmazása, hogy a követeléseket maga szedje be, változatlan marad. Mindazonáltal a szolgáltató mindaddig nem hajtja be a követeléseket, amíg az ügyfél teljesíti a szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeit, nem esik hátralékba, és nem nyújtottak be kérelmet fizetésképtelenségi eljárás megindítására.

  6. Szállítás
  6.1 A szállítás 10 munkanapon belül megtörténik, miután a vevő fizette. Az esetleges eltérő szállítási időket a megfelelő termékoldalon mutatjuk be. Az általunk meghatározott szállítási idő kezdete megköveteli az ügyfél kötelezettségeinek időben történő és megfelelő teljesítését, különösen a szállítási cím pontos megadását a rendeléssel összefüggésben.
  6.2 Ha a szállító önhibáján kívül nem tudja leszállítani a megrendelt árut, mert a szállító beszállítója nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a vevőt azonnal tájékoztatjuk arról, hogy a megrendelt áru nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben a szolgáltató és az ügyfél jogosult elállni. A Szerződő Fél által már megkötött szerződéseket haladéktalanul vissza kell téríteni. Az ügyfél törvényes jogai változatlanok maradnak.
  6.3 Vállalkozók esetében az áru romlásának vagy megsemmisülésének kockázata a szállítási cikk átadása után a szállítóvállalatra száll át a vevőre. Ha az átadás vagy a feladás késik olyan okok miatt, amelyekért az ügyfél felelős, a kockázat a szállítási cikk feladására való készenlétről szóló értesítés napján száll át az ügyfélre.
  6.4 Szállított áruk esetében a szállítás "ingyenes járdaszegély", azaz a szállítási címhez legközelebb eső nyilvános szegélyig, kivéve, ha az eladó online áruházának szállítási adataiban másként van feltüntetve, és eltérő megállapodás hiányában.

  7. Alapértelmezett elfogadás
  7.1 Ha az ügyfél nem fogadja el az elfogadást, vagy vétkesen megszegi az együttműködési kötelezettségeit, akkor jogosult vagyunk az ebből eredő károk megtérítésére, beleértve az esetleges további költségeket. Fenntartjuk a jogot további követelések benyújtására. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél ténylegesen gyakorolja elállási jogát, ha nem felelős a körülményért, amely a szállítás lehetetlenségéhez vezetett, vagy ha ideiglenesen akadályozták a felajánlott szolgáltatás elfogadásában, kivéve, ha a szolgáltató azt tanácsolja neki, hogy bejelentette a teljesítést ésszerű időt előre.
  7.2 A vételár után késedelmi kamatot kell fizetni. A késedelmi kamat évente öt százalékponttal meghaladja az alapkamatot. A vállalkozók közötti jogügyletekben a kamat kilenc százalékponttal meghaladja az alapkamatot.
  7.3 Az ügyfél a maga részéről fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy a kár nem a kért összegben vagy legalábbis lényegesen kisebb mértékben következett be. A vásárolt áru véletlen elvesztésének vagy véletlenszerű romlásának kockázata abban az időpontban száll át az ügyfélre, amikor az ügyfél nem fogadja el vagy nem teljesíti az elfogadást.

  8. Garancia
  Ha a megvásárolt termék hibás, akkor a törvényben előírt hibákért való felelősségre vonatkozó rendelkezések érvényesek. Ettől eltérve a következők érvényesek:

  8.1 Vállalkozóknak
  - jelentéktelen hiba nem indokolja a hibára vonatkozó igényeket;
  - a szolgáltató választhatja a kiegészítő teljesítmény típusát;
  - Új áruk esetében a hibák elévülési ideje a kockázat átadásától számított egy év;
  - Használt áruk esetében a hibák miatti jogok és követelések alapvetően kizártak;
  - az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség körében csereszállítás történik.

  8.2 Ha az ügyfél fogyasztóként jár el, akkor a következő rendelkezés vonatkozik a használt árukra a következő bekezdés korlátozásával: A hibára vonatkozó igények kizárásra kerülnek, ha a hiba csak az áru leszállítását követő egy év múlva jelentkezik. Az áru leszállításától számított egy éven belül felmerülő hibák a törvényi elévülési időn belül érvényesíthetők. A felelősség korlátai és

  8.3 Az elévülési időszak csökkentése nem alkalmazandó
  - az élet-, végtag- vagy egészségkárosodásból eredő károkért, amelyek a szolgáltató szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a szolgáltató jogi képviselőjének vagy helyettesének szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak,
  - egyéb károkért, amelyek a szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a user törvényes képviselője vagy helyettes ügynöke szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak, valamint
  - abban az esetben, ha a szolgáltató csalással eltitkolta a hibát.

  8.4 Ezenkívül a vállalkozókra vonatkozik, hogy a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 445b. Szakasza szerinti jogorvoslati jog elévülési ideje nem változik.
  8.5 Ha az ügyfél kereskedőként viselkedik a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 1. szakasza értelmében, őt a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. szakasza szerinti kereskedelmi ellenőrzési és bejelentési kötelezettség terheli. Ha a vevő nem tesz eleget az ott előírt értesítési kötelezettségeknek, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.
  8.6 Ha a fogyasztó fogyasztóként jár el, kérjük, hogy panaszt tegyen a szállítónál a nyilvánvaló szállítási sérüléssel járó áru miatt, és tájékoztassa erről a szolgáltatót. Ha az ügyfél nem tartja be, ez nincs hatással a törvényi vagy szerződéses hibákra.

  9. Felelősség
  9.1 A szolgáltató minden szerződéses, szerződéses és jogi felelősséggel tartozik az ügyfél felé, beleértve a kártérítési igényeket és a költségek megtérítését az alábbiak szerint:
  9.1.1 A szolgáltató minden jogi okból teljes felelősséggel tartozik szándékos szándék vagy súlyos gondatlanság, élet-, végtag- vagy egészségkárosodás szándékos vagy gondatlan sérülése esetén, jótállási ígéret alapján, hacsak ez másként nem rendelkezik tekintettel, vagy olyan kötelező felelősség alapján, mint amilyen a termékfelelősségi törvény.
  9.1.2 Ha a szolgáltató gondatlanul megszeg egy lényeges szerződéses kötelezettséget, a felelősség a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik, kivéve, ha az előző bekezdésnek megfelelően korlátlan felelősség áll fenn. Az alapvető szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyeket a szerződés tartalmának megfelelően a szerződés céljának elérése érdekében a szolgáltatóra ró, és amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását, és amelyek teljesítését az ügyfél rendszeresen támaszkodni.
  9.1.3 Ellenkező esetben a szolgáltató felelőssége kizárt.
  9.1.4 A fenti felelősségi szabályok vonatkoznak a szolgáltató helyettes ügynökei és jogi képviselői iránti felelősségére is.
  9.2 Az ügyfél mentesíti a szolgáltatót minden olyan harmadik fél által támasztott követelés alól - ideértve a jogi védelem költségeit is, amelyek a törvényben meghatározott összegben szerepelnek -, amelyeket a szolgáltatóval szemben az ügyfél jogellenes vagy szerződéses intézkedései miatt érvényesítenek.

  10. Adatvédelem
  Az Ön személyes adatait bizalmasan és a törvényi adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Adatait nem továbbítjuk az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, vagy csak a szerződés szükséges feldolgozásával összefüggésben, például az áruk szállításával megbízott vállalatoknak. További információért kérjük, tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat .

  11. Záró rendelkezések
  11.1 Az ENSZ értékesítési egyezményének kizárására a Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, amennyiben ez a jogválasztás nem eredményezi azt, hogy a fogyasztót megfosztják a kötelező fogyasztóvédelmi előírásoktól.
  11.2 Ha az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különleges alap, akkor a székhelyünk bírósága a felelős, kivéve, ha a jogvita kizárólagos illetékességi helye indokolt. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfélnek nincs lakóhelye az Európai Unión belül. Cégünk székhelye a jelen Általános Szerződési Feltételek rovatában található.
  11.3 Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, akkor a jelen szerződés többi rendelkezése változatlan marad.

  12. Tájékoztatás az online vitarendezésről / fogyasztói választottbíróságról


  Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyben a fogyasztó érintett. A szolgáltató nem hajlandó és nem is köteles részt venni a VSBG szerinti fogyasztói vitarendezési eljárásban.

  E-mail címünk ezen feltételek címsorában található.